Onderwijs & bedrijfsleven

Op het snijvlak van onderwijs en bedrijfsleven, daar gebeurt het. Jongeren genieten van betekenisvol onderwijs waarin onderzoekend en ondernemend leren voorop staat. Bedrijven spelen in op klimaatverandering, nieuwe technologische mogelijkheden en de veranderende vraag van klanten. Jong en oud ontmoet elkaar en werkt samen aan oplossingen voor complexe uitdagingen.

,,Alles komt hier bij elkaar op een wonderlijke manier. Het geeft je het gevoel dat het schijnbaar onmogelijke mogelijk gemaakt kan worden. Dit is een richting met een breed draagvlak. Mensen blijken gedreven om ideeën om te zetten in beleid."

— Bert Knegtering (RVO) in West Fries Weekblad over de Hackathon Boer en Business in Balans (2019).

Onderwijs

Een student bekijkt de voortgang van zijn 3D-printopdracht tijdens een hackathon. Foto: Berry Groenendijk.

Een student bekijkt de voortgang van zijn 3D-printopdracht tijdens een hackathon. Foto: Berry Groenendijk.

Samen met docenten ontwikkelen wij onderwijsmateriaal en werkvormen die jongeren stimuleert om hun 21e-eeuwse vaardigheden aan te spreken bij het bedenken en bouwen van oplossingen voor actuele uitdagingen.

De docent wordt steeds meer een coach van het leerproces van jongeren. Door middel van training en begeleiding ondersteunen we docenten en onderwijsteam bij het vormgeven van hun onderwijs.

Snijvlak onderwijs & bedrijfsleven

Het verloop van een driedaagse Hackathon schematisch weergegeven. Tekening: Flatland.

Het verloop van een driedaagse Hackathon schematisch weergegeven. Tekening: Flatland.

Samen met lokale scholen, bedrijven en gemeenten en provincies organiseren wij inspirerende, actieve, betekenisvolle events zoals hackathons en challenges waar jongeren en medewerkers werken aan betekenisvolle uitdagingen. Maatschappelijke uitdagingen of actuele vraagstukken van lokale bedrijven.

We bestendigen het leven lang ontwikkelen in een learning community waarin in jong en oud samen leren. Het draagt bij aan een regio waar het nu en in de toekomst prachtig wonen, leven en werken is.

Bedrijven

Houthaven, Amsterdam. Foto: Berry Groenendijk.

Houthaven, Amsterdam. Foto: Berry Groenendijk.

Samen met medewerkers en managers in bedrijven organiseren wij workshops, trainen teams en begeleiden managementteams om innovatie in bedrijven en organisaties te laten ontstaan en groeien.

De snelheid van verandering en de complexiteit van de uitdagingen vraagt om samenwerking. Samenwerking binnen het bedrijf, met andere afdelingen en vestigingen, met andere bedrijven, met scholen, met jongeren, met lokale overheden en met maatschappelijke organisaties. En, niet te vergeten: met de klant.

Onze klanten

Onderwijsinstellingen

Bedrijven en organisaties

Overheid

Samenwerkingsverbanden

Breng jezelf en jouw organisatie in beweging…