Innovatie strategie

Het bouwen van een innovatie ecosysteem start met het vaststellen van een duidelijke innovatie strategie. Immers, als je niet weet waar je heen wilt is het lastig om een koers te bepalen. DOON kan je op diverse manieren helpen tot deze innovatie strategie te komen.

strategie.png

innovatiE strategie workshop

In deze tweedaagse workshop verkennen we eerst het huidige business model en de omgeving waarin we opereren. Vervolgens gaan we aan de slag met de toekomst om te bepalen waar je als organisatie naar toe wilt. Gezamenlijk komen we tot een gedragen visie, missie en innovatiestrategie. Daarnaast formuleren we next steps om deze strategie ook te realiseren.

innovation readiness icon.png

Klaar om te innoveren?

Stimuleert jouw organisatie innovatie en ondernemerschap? Zijn de randvoorwaarden voor innovatie op een goede manier ingevuld? In een workshop bepalen we de "Innovation Readiness" van jouw organisatie en ontdekken waar ontwikkelpunten zitten. Op deze manier kunnen we prioriteiten bepalen.

lego.png

de LEGO® SERIOUS PLAY® methode

Het is lastig toekomstplannen maken in een wereld die steeds sneller lijkt te veranderen. De LEGO® SERIOUS PLAY® methode helpt om een helder inzicht te krijgen en stimuleert het vinden van oplossingen door dingen visueel te maken. De methode is speciaal ontworpen om bedrijfsprestaties en innovatie te verbeteren.