Innovatiemethode

Onze DOON accelerators zijn allen getraind in het toepassen van de DOON-Innovatiemethode. De methode dekt het gehele innovatietraject: van idee generatie tot aan het integreren van het ontwikkelde product of de dienst in de bestaande organisatie. De DOON methode is gebaseerd op bewezen innovatie methodieken. De toepassing daarvan is mede afhankelijk van het type innovatie: in welke horizon van innovatie bevindt het initiatief zich? 

focus per horizon.PNG
 

Wat houdT Design Thinking, Lean Startup en Agile/Scrum eigenlijk in? 

 

design thinking

Bij Design Thinking staat het denken vanuit de klant, de gebruiker van jouw oplossing, voorop. Design Thinking is een andere manier van denken. Het is een aanpak om problemen op frisse manieren te formuleren en originele en creatieve oplossingen te bedenken gebaseerd op kennis van menselijk gedrag. Door het gedrag van de klant te observeren, door met de klant te gaan praten over de problemen en uitdagingen die de klant ervaart, leer je de behoeften van de klant kennen. Vanuit deze kennis ga je oplossingen bedenken. Je maakt je klant tastbaar voor iedereen binnen je team door een persona die model staat voor je klant(groep).

lean startup

De Lean Startup vertelt ons dat het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten voor een klant een herhalend proces is van leren, bouwen en meten. Je wilt zoveel mogelijk leren door de aannames die je maakt zo snel als mogelijk te testen. Je test je meest risicovolle aanname als eerste. Je kunt er maar beter zo snel als mogelijk achter komen dat je niet op het juiste pad zit. Hoe meer aannames waar blijken te zijn, hoe meer zekerheid je krijgt dat je idee, je nieuwe product een kans van slagen heeft. Innoveren is een continu proces van leren van je klant, je product aanpassen en meten hoe je product wordt gebruikt en ervaren door je klanten.

agile werken

Agile werken gaat ervan uit dat tijdens de ontwikkeling van een product de wensen voor en de eisen aan het product altijd kunnen veranderen. Je werkt in korte sprints aan een aantal eigenschappen van het product. Na iedere sprint lever je een werkend product op waar mensen, teamleden, opdrachtgevers, klanten al mee gaan werken. Dit gebruik van je product levert veel informatie over de kwaliteit, het nut, het gemak en dergelijke van je product. En in de volgende sprint gebruik je die informatie om bij de volgende sprint een nog beter product af te leveren. 

Agile werkende teams zijn kleine, zelfsturende, multidisciplinair werkende teams waarin alle leden professionals zijn die zelf bepalen hoe zij samen de klus gaan klaren om een geweldig product neer te zetten. Het team als geheel is verantwoordelijk voor het gehele resultaat. Werken meerdere teams aan een product, zorg er dan voor dat teams onderling zo min mogelijk afhankelijk zijn van elkaars resultaat. Leden van verschillende teams organiseren zelf overlegstructuren waardoor alle teams tezamen een geweldig product kunnen ontwikkelen.