DOON is partner in het Smart Makers Education Programma

Op 23 mei 2017 heeft Minister Bussemaker bekend gemaakt welke projecten subsidie krijgen vanuit het Regionaal Investeringsfond Mbo. Het onderwijsproject Smart Makers Education (SME) van het Nova College heeft ook een subsidie toegekend gekregen.

DOON Educatie is partner in het onderwijsproject Smart Makers Education. Samen met het Nova College investeert DOON Educatie in de ontwikkeling van het onderwijsmateriaal. Het doel van het SME programma is o.a. om jongeren te interesseren voor een beroep in ICT of techniek, om docenten te opleiden, om opleidingsprogramma’s te innoveren, om jong talent vroegtijdig te verbinden aan bedrijven en om nieuwe innovatieve werkvormen zoals hackathons en makathons te introduceren in het onderwijs.

De DOON EduBox speelt een belangrijke rol in het SME onderwijsmateriaal. De EduBox biedt de creatieve technieken en de structuur voor studenten om een idee stapsgewijs uit te werken tot een succesvol product. Iedere stap in de EduBox stimuleert de student in één of meerdere 21e eeuwse vaardigheden. In het practoraat dat onderdeel is van het SME-programma zal o.a. onderzoek gedaan worden naar effectiviteit van de onderwijsmodule in het stimuleren van deze 21e eeuwse vaardigheden.

In het SME-programma vormt de makathon een belangrijke werkvorm. In een makathon komen multidisciplinair samengestelde teams in korte tijd, 3 dagen, van idee tot een eerste versie van een product. Jongeren werken aan maatschappelijke uitdagingen of uitdagingen uit het bedrijfsleven. De jongeren leveren op deze manier een serieuze bijdrage aan de maatschappij en/of het bedrijfsleven. En organisaties en/of bedrijven houden wellicht een geweldige oplossing over aan de makathon.

De deelnemende organisaties maken tijdens de makathon tevens kennis met een nieuwe wijze van productontwikkeling. Lean productontwikkeling zoals start-ups dat ook doen. Teams werken zelfstandig aan een uitdaging. Ieder teamlid brengt zijn/haar eigen expertise en ervaring in. En stap-voor-stap wordt vanuit de verschillende expertises toegewerkt naar de best passende oplossing voor de klant, de gebruiker van de oplossing. En telkens wordt de oplossing getest bij die (toekomstige) gebruiker.

Afgelopen week heeft DOON de eerste docenten van het Nova College getraind in het begeleiden van makathons. Aan de training deden ook medewerkers van De Hartekampgroep mee. Zij deden mee omdat het Nova College op 22, 23 en 24 mei 2017 de makathon “Zorg op afstand” heeft georganiseerd voor een veertigtal zorg- en IT-studenten van het Nova College. De makathon vond plaats op de locatie van De Hartekamp.

Wil je meer informatie over het organiseren van makathons op jouw MBO- of HBO-school of het trainen van docenten in het begeleiden van makathons, neem dan contact op met Berry Groenendijk (berry.groenendijk@doon.nu).

Voor het persbericht van het Nova College over de toekenning van de subsidie voor het SME-programma, bekijk hier het nieuwsbericht op de website van het Nova College.

De 3 horizons en lean innovatie portfoliomanagement

De 3 horizons en lean innovatie portfoliomanagement

Joyce Oomen beschrijft in deze blog twee nieuwe DOON Canvassen die bedrijven meer inzicht geeft in hun in lean innovatie portfolio management. De canvassen helpen inzicht te geven in de verdeling van innovatie-initiatieven in een organisatie over de drie horizons uit het "Three Horizons Framework".

Help! Mijn bedrijf staat stil!

In deze blog op Medium ga ik in op twee aspecten die bedrijven het gevoel geven dat ze stil staan. Het eerste aspect is een extern aspect, de snelle techno-sociale ontwikkelingen. En het tweede aspect is een intern aspect. De cultuur van de organisatie. Maar, hoe kom je als organisatie nu in actie? Het advies: just do it! Schep ruimte in de organisatie en geeft de organisatie de kans om zich om te vormen tot een bedrijf waar mensen graag werken omdat ze bijdragen aan iets moois. Een product en/of een dienst waar iedereen trots op is en en waar klanten graag gebruik van maken. Een organisatie met toekomst.