Samen in één tuin harken: de kortste weg naar innovatie

Daily routine, comfort zone, het is lastig om het achter je te laten. Maar het zal toch moeten, tenminste, als we echt met elkaar een significante verandering teweeg willen brengen. Op welk gebied dan ook.

Vrijwel iedereen is ervan doordrongen dat “het anders moet” als we niet alleen toekomstbestendig willen blijven maar de toekomst zelf ook vorm willen blijven geven. Maar hoe, dat lijkt de grote vraag. 

Organisaties proberen op allerlei manieren te innoveren, stappen te nemen, maar het komt alsmaar niet goed van de grond. Er wordt vooral veel gediscussieerd en gespeculeerd waarbij men zich vooral richt op die onderdelen van “het grote geheel” waar men vertrouwd mee is. Echter, blijven harken in de eigen tuin zal nooit leiden tot baanbrekende successen op het gebied van innovatie of transitie. Over de schutting kijken en met “vreemden” in een gezamenlijke tuin aan de slag gaan wèl.

Learning communities

De wereld verandert zo snel dat iedereen zich voortdurend moet aanpassen. De tijd dat je gedurende de eerste fase van je leven naar school ging en de rest van de tijd gewoon ging werken is definitief voorbij. Digitalisering en robotisering hebben een gigantische impact op het werk en om op die veranderingen te kunnen inspelen is het belangrijk dat je flexibel bent, je kunt aanpassen en bereid bent te blijven leren.

Om dat mogelijk te maken moeten er learning communities komen; daarin werken onderwijs, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en lokale overheden zo met elkaar samen dat leren en werken volledig geïntegreerd zijn. Steden, regio’s die dit concept succesvol weten uit te rollen zijn straks spekkoper omdat mensen en bedrijven zich daar zullen willen vestigen. 

Maar het vraagt nogal wat, van iedereen, om de gebaande paden te verlaten. De kunst zit er volgens ons dan ook in om het overzichtelijk te houden en vooralsnog afgebakende stappen te nemen die tot zulke resultaten leiden dat mensen vanzelf méér willen.

Een hackathon op de RDM Campus in Rotterdam. Foto door Berry Groenendijk, 28 mei 2018.

Een hackathon op de RDM Campus in Rotterdam. Foto door Berry Groenendijk, 28 mei 2018.

Hackathon

Een goed voorbeeld van zo’n stap is een Hackathon. Een Hackathon is een meerdaagse bijeenkomst waarin een groot aantal mensen met verschillende achtergronden zich in teamverband buigt over een (onderdeel van) een ingewikkeld probleem (“wicked problem”). 

Een wijdverbreid misverstand is dat Hackathons alleen maar op ICT of Techniek betrekking kunnen hebben. Dat klopt niet; een Hackathon kan op elk netelig probleem ingezet worden. Denk bijvoorbeeld aan de Klimaatproblematiek en de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Maar ook: hoe zouden we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, die iets anders willen doen dan naar een reguliere dagopvang gaan, kunnen faciliteren?

Tijdens de Hackathon wordt niet alleen maar gepraat, er wordt daadwerkelijk naar praktische oplossingen toegewerkt. Uiteraard hebben de deelnemers toegang tot allerlei bronnen en middelen die hen daarbij helpen. Elk team heeft een eigen coach, die hier speciaal voor getraind is. De deelnemers zitten bij elkaar in één grote ruimte waardoor er veel interactie mogelijk is. 

Ingrediënten succesvolle Hackathon

Een succesvolle Hackathon bestaat uit een aantal ingrediënten:

Grondige voorbereiding:

Deze bestaat uit het formuleren het “wicked problem” en vervolgens het selecteren en verbinden van de juiste partijen

Verschillende mensen:

In een niet al te voor de hand liggende combinatie. Denk aan medewerkers van één of meer bedrijven, studenten van één of meer scholen die verschillende opleidingen volgen en docenten

“Wicked problem”:

Het is netelig, wordt duidelijk “gevoeld” en het is niet direct duidelijk wanneer het probleem als “opgelost” kan worden beschouwd

Gezamenlijk belang:

Voor elke deelnemer is het klip en klaar dat hij of zij wijzer wordt van de Hackathon. Hetzij omdat je een (gedeeltelijke) oplossing aangereikt krijgt voor je probleem, hetzij omdat je leert van het proces an sich en weet, voelt waarvoor je het doet

Korte doorlooptijd:

Dat leidt tot een snelkookpan-effect. Wanneer er weinig tijd is wordt er sneller gehandeld en doorgestapt. Weinig tijd, niet TE weinig. Over het algemeen houden wij drie dagen aan

Praktisch handelen:

Er wordt gewerkt, doorgepakt; niet alleen maar gepraat

Iets voor u, zo’n hackathon?

DOON heeft veel ervaring in het organiseren en begeleiden van Hackathons en vertellen u er graag meer over. 

U bent van harte welkom om een keertje te komen kijken. Dat zou bijvoorbeeld kunnen tijdens een van de hackathons in het kader van het Smart Makers Education Programma waar het Nova College in Haarlem de penvoerder van is. Informatie over komende Makathons (zo worden de hackathons binnen het programma genoemd) vind je op makathon.nl.

Vaak zien we: doen is geloven. Daarom komen we graag bij u langs voor een kennismakingsworkshop van ongeveer anderhalf uur. We gaan in de workshop praktisch aan de slag met een onderwerp van uw keuze. U krijgt zo een goede indruk van wat een hackathon is en wat het voor u kan betekenen. De kennismakingsworkshop kost € 363,- all-in en inclusief BTW.

Meer weten over Hackathons en wat ze voor u zouden kunnen betekenen? Neem dan contact met DOON op. Kijk voor meer informatie op DOON.nu.