Bedrijven en organisaties voelen de noodzaak tot innoveren. Zij willen graag investeren in innovatie en ondernemende medewerkers stimuleren om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen. Maar, de bestaande business moet blijven doordraaien en bestaande processen dienen ook verbeterd te worden. Kortom, bedrijven zoeken naar een balans in investeren in innovatie en investeren in procesverbetering.

Adviestool

DOON heeft in samenwerking met Pridea een adviestool ontwikkeld. De tool stelt een simpele vraag: "Over hoeveel tijd denk je dat jouw bedrijf in de problemen komt?" Deze vraag speelt in op het onderbuik gevoel van de ondernemer over hoe goed het gaat met het bedrijf of de organisatie.

Doe hieronder de test en de tool geeft je advies over de balans tussen procesverbetering en innovatie die past bij jouw organisatie.


Waarom innoveren?

De wereld verandert. Automatisering en robotisering biedt bedrijven en consumenten alsmaar meer mogelijkheden. Het klimaat verandert en we groeien langzaam naar een circulaire economie. De maatschappij verandert. Werknemers willen betekenisvol werk doen. Consumenten zijn steeds beter geïnformeerd en verwachten en eisen van bedrijven kwaliteit, service en eerlijke producten en diensten.

Als bedrijf dien je zo georganiseerd te zijn dat jij en je medewerkers snel en effectief kunnen inspelen op deze ontwikkelingen. Medewerkers hebben de ruimte nodig om te luisteren naar klanten en om te experimenteren met nieuwe diensten en producten. Proberen en vooral leren van je experimenten zorgt ervoor dat je als bedrijf telkens weer nieuwe producten en diensten weet aan te bieden.

DOON helpt bedrijven om een cultuur en een werkwijze te implementeren waarin ruimte ontstaat voor experimenteren en leren. Nieuwe producten en diensten ontwikkelen vergt creativiteit en ondernemendheid. Het vergt een andere manier van leidinggeven.

DOON biedt trainingen en we organiseren workshops en uitvoeringsprogramma's die worden uitgevoerd door ervaren innovatiecoaches.

Waarom een cultuur van ondernemerschap?

Medewerkers weten als geen ander waar voor de organisatie kansen liggen en verbeteringen mogelijk zijn. Ze krijgen beantwoorden vragen over producten en diensten, werken met omslachtige procedures en ingewikkelde formulieren, software werkt onhandig, klanten worden van het kastje naar de muur gestuurd, etc. Medewerkers weten vanzelfsprekend hoe dingen handiger en sneller zou kunnen, maar het verzilveren van die expertise blijkt in praktijk een grote uitdaging. Zelfs kleine, concrete initiatieven sneuvelen vaak in de waan van de dag.

Pridea helpt bedrijven om deze ideeën die in de organisatie leven ook daadwerkelijk gerealiseerd te krijgen. Daarbij ontstaat een cultuur van ondernemerschap, waar alle enthousiaste en betrokken medewerkers steeds actief meedoen met de kleine en grote successen. Het is erg motiverend voor medewerkers dat als zij een idee voor verbetering hebben, ze dit idee ook daadwerkelijk samen realiseren en ze zien dat hun werk en het werk van collega's een stukje beter wordt. Zo ontstaat er een werkelijkheid waarin de organisatie zich telkens blijft verbeteren.

Voor de organisatie als geheel leidt dit tot omzetstijging, efficiëntieverhoging, meer tevreden klanten en vooral een plek waar medewerkers met plezier werken aan het verbeteren van de prestatie van het bedrijf. In een dergelijke cultuur ontstaat ook een voedingsbodem voor innovatie en het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten.

IK WIL MEER WETEN

Wil je meer weten over hoe je meer balans kan brengen tussen investeren in procesverbetering en investeren in innovatie, vul dan onderstaand formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

Naam *
Naam
Beschrijf kort de uitdaging waar je voor staat en waar we jou en je organisatie mee kunnen helpen.