Innovatie en architectuur

In een omgeving van experimenten omgaan met architectuur

Innoveren volgens The Lean Startup is populair. De redenen hiervoor zijn helder; het is een goede aanpak om nieuwe ideeën te testen en om deze te toetsen bij echte klanten. Een belangrijk onderdeel van deze aanpak, is het doen van experimenten. Immers, in het idee zitten vaak een hoop aannames. En die onzekerheden wil je zo snel mogelijk uit het idee halen. The Lean Startup zegt dat je daarvoor experimenten moet uitvoeren. Deze experimenten variëren van het houden van interviews, tot het presenteren van daadwerkelijke uitwerkingen van het idee in bijvoorbeeld een verpakking of ander soort prototype. Tot het daadwerkelijk realiseren van de kern van het idee, het belangrijkste onderdeel. Bij dit laatste type, in geval van een software gedreven idee, wordt er al snel software gerealiseerd. Hoe ga je - in een omgeving van het doen van experimenten en kleine budgetten - om met architectuur?

In het begin van een startup zijn de experimenten vaak nog erg klein en is er weinig aandacht voor architectuur nodig. In dit stadium is het belangrijk om creatief om te gaan met de schaarse middelen die je hebt. Denk hierbij aan eenvoudige landingspagina's met uitleg van het nieuwe product of de nieuwe dienst tot en met het meten van interesse met door een inschrijfpagina te maken of een inschrijving op een nieuwsbrief te maken.

Voorbeelden

  • https://pages.github.com is een mooi voorbeeld van gratis statische hosting;
  • https://www.leadpages.net voor het maken van landingspagina’s gericht op het uitproberen van ideeën
  • http:///Mailchimp.com is een dienst die ook gratis is te gebruiken om een nieuwsbrief op te zetten;

Wanneer de startup wat verder is en er meer en meer software gerealiseerd wordt om de experimenten mee uit te voeren, dan speelt architectuur wel degelijk een rol. Budgetten zijn ook in dit stadium vaak nog steeds laag. Toch is het zaak een architectuurvisie op de groei van het nieuwe (software) product of de nieuwe dienst te ontwikkelen. Denk bijvoorbeeld aan de informatie die de applicatie te verwerken krijgt. Bij de start zijn het vaak wat losse inschrijfformulieren, maar het kan snel uit de hand lopen. Achteraf een grote hoeveelheid informatie structureren, is moeilijk en tijdrovend en daarmee duur.

Tip Om de informatie zo snel mogelijk te structureren, sla niet een formulier 1 op 1 op in een bijvoorbeeld NoSQL database. Maar werk gelijk naar een Canonical model. Dit kost weinig tijd en dus weinig geld, maar kan enorme veel problemen besparen wanneer de software groter wordt en meer succesvol wordt.

Niet alleen de informatie hoeveelheid gaat groeien, maar ook het aantal gebruikers naarmate de startup succesvoller wordt. Als het idee succesvol blijkt te zijn, is schaalbaarheid van de techniek, net zo belangrijk als de schaalbaarheid van het business model. De groei van de startup die wordt tegengehouden door een niet schalende software, is toch wel het ergste wat een startup kan overkomen. Het is dus zaak om in een heel vroeg stadium te beginnen om de juiste keuzes te maken. Keuzes die de groei en ambitie van het idee kunnen waarmaken.

Keuzes DOON baseert haar software op de volgende keuzes, om vanaf de start eenvoudig te kunnen doorgroeien:

  • Gegevens ontsluiten op basis van REST, resource en stateless gebaseerde interface. Het model om grote schaalbare informatie te kunnen ontsluiten.
  • Oauth2 als basis van authenticatie. Eenvoudige integratie mogelijk met Google, Facebook, Twitter, enz. 
  • NoSQL om informatie eenvoudig op te slaan en ook snel aan te kunnen passen bij de uitbreiden van het Canonical model.
  • Moderne Javascript frameworks om snel te kunnen prototypen. Bijvoorbeeld AngularJS

Samenvatting

Gebruik in het begin van het doen van experimenten van ideeën veel gratis diensten die beschikbaar zijn online. Zodra er software gerealiseerd wordt, werk een visie uit over hoe het product of dienst zou kunnen groeien en zorg dat de software ook op die manier opgebouwd wordt. De overgang van experimentele fase naar een volledig operationeel product of dienst wordt daarmee enorm verbeterd.

Auteur: Lieuwe van Brug