Innovatieteam

Om van een idee te komen tot een succesvol product heb een goed team nodig. Een team dat goed samenwerkt. Een team waarin teamleden naar elkaar luisteren, elkaars ideeën, opmerkingen en kritiek serieus nemen. Een team waarin de ego's opzij worden gezet en ieders mening telt.

Iedere persoon heeft zijn eigen typische gedrag. Door het type gedrag van je teamleden te kennen, kun je elkaars gedrag leren begrijpen. Elk gedrag heeft zijn sterke kanten en valkuilen. Door elkaars gedrag te kennen kun je elkaar helpen om gezond gedrag te vertonen.

 
 
Het DOON Crew Canvas

Het DOON Crew Canvas

Crew canvas

DOON gebruikt de innovatiecirkel van de Egowijs Leiderschap Academie om de verschillende persoonlijkheidstypen van teamleden in kaart te brengen. In de innovatiecirkel worden negen persoonlijkheidstypen onderkend (enneagram). Het kennen van elkaars voorkeurgedrag en elkaars valkuilen maakt gedrag beter bespreekbaar.

Door elkaars persoonlijkheidstype te kennen en te plaatsen in de innovatiecirkel weet je als team ook welke type gedrag onder- of oververtegenwoordigd is in het team. Door je hier bewust van te zijn kun je hier met z'n allen ook rekening mee houden en op inspelen.

 
Een DOON Persoonlijkheidstypekaart

Een DOON Persoonlijkheidstypekaart

Persoonlijkheidstype

Voor ieder persoonlijkheidstype is er een typekaart. De kaarten beschrijven kort de sterke kanten en de valkuilen van het persoonlijkheidstype. Praktische tips in de vorm "Vraag mij vooral wel voor..." maken aan andere teamleden helder wat iemands kracht is. De kaarten helpen jou en je teamleden om dát te doen in een team waar jij je van nature het beste bij voelt.

 
Website waar je jouw typetest kan doen

Website waar je jouw typetest kan doen

Welk persoonlijkheidstype ben jij? Doe de typetest!

De typetest bestaat uit 45 vragen en duurt ongeveer 15 minuten. LET OP: laat aan het einde van de vragenlijst je naam en e-mailadres achter en kies als coach voor Hugo Bakkenist. Hugo is binnen DOON onze specialist op het gebied van persoonlijkheidstypes.