Verandering is de enige constante

Onder invloed van technologische mogelijkheden en maatschappelijke veranderingen (zie Sustainable Development Goals), zal de inhoud van werk telkens veranderen.

Weten in te spelen op die voortdurende verandering vraagt om andere vaardigheden. Steeds vaker zal een persoon of een team een beroep moeten doen op vaardigheden als kritisch denken, creatief denken, probleem oplossend vermogen, computational thinking, het vermogen om samen te werken, zelfregulering en ondernemend gedrag.

Scholen zien deze ontwikkeling ook en willen hun studenten zo goed mogelijk voorbereiden op deze alsmaar veranderende toekomst. Een toekomst die studenten zélf kunnen vormgeven.

Leer inspelen op verandering

DOON zegt… gebruik het innovatieproces, het bedenken, bouwen én implementeren van een oplossing voor een lastig probleem, als een instrument om de 21e-eeuwse en ondernemende vaardigheden van studenten en medewerkers te ontwikkelen.

Innoveren kan je leren. Innoveren is een proces. Een iteratief proces met herkenbare stappen, gebaseerd op Design Thinking, Lean Startup productontwikkeling en ondernemen en Agile Samenwerken.

De after event movie van de Makathon van Nova College in Haarlem: Smart Solutions voor Water & Natuurbeheer 2018 die gehouden werd in de 3D Makers Zone in Haarlem op 3, 4 en 5 oktober 2018.

Instrumenten voor verandering

Innoveren kun je leren… in de praktijk. De vaardigheden voor innovatiekracht en ondernemerschap moet je oefenen. Hoe meer je de vaardigheden in de praktijk toepast, hoe beter je wordt. Je start in een veilige omgeving. Naarmate je meer vertrouwen krijgt, ga je complexere uitdagingen aan.

DOON ontwikkelt samen met docenten, onderwijs- en transitiekundigen instrumenten en werkvormen om te leren innoveren en ondernemen.

Instrumenten voor innovatie en ondernemerschap

  • De DOON Methode. Een set van 23 stappen op weg van idee naar product. Iedere stap bevat een instrument, een praktische handleiding en achtergrondinformatie. De stappen zijn onderdeel van een iteratief proces van ontdekken, leren en bouwen.

  • De DOON Box is een set van 12 basisstappen uit DOON Methode in een handzame map. De map bevat de instrumenten op A3-formaat en een praktische handleiding op A4-formaat. De map kan ook op maat worden samengesteld, afgestemd op een opleiding.

  • Hackathons of Challenges zijn werkvormen waarin studenten in teamverband samen met medewerkers van deelnemende bedrijven werken aan een actuele uitdaging. De teams zijn multidisciplinair samengesteld en de studenten kiezen vrijwillig voor een onderwerp. De werkvormen zijn veilige omgevingen waarin iedereen zijn/haar innovatie- en ondernemende vaardigheden kan oefenen. De werkvormen zijn een innige samenwerking tussen een lokale school, bedrijfsleven en overheid (provincie of gemeente).

  • Training, coaching en gastworkshops bieden docenten de kennis, ervaring en de hulp om de instrumenten en werkvormen goed te leren kennen en daarmee in te passen in het onderwijs. Of… je past de DOON Methode toe om het onderwijs zelf te innoveren.

Partners

DOON ontwikkelt de instrumenten en werkvormen in samenwerking met docenten, onderwijskundigen en transitiekundigen.


DOON Educatie nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van beschikbaarheid en de ontwikkelingen van onze onderwijsmiddelen.