StudioY

Tijd en ruimte voor innovatieteams

De video is een samenvatting van acht dagen Innovation Games georganiseerd door Studio Y in Den Bosch

Afgelopen juli 2015 vonden de Innovation Games van Studio Y plaats. Acht dagen lang werkten vier teams van jongeren elk aan een innovatievraagstuk van een bedrijf. Het resultaat na acht dagen: vier prachtige concepten waarvan sommige ronduit baanbrekend genoemd mogen worden. Concepten waarvan de deelnemende bedrijven aangeven dat ze deze zeker verder gaan doorontwikkelen.

[Ter informatie: als innovatiecoaches van DOON hebben wij de jongeren van Studio Y tijdens de Innovation Games begeleid]

Wat mij iedere keer weer opvalt is hoeveel werk er door een team in zo’n korte tijd verzet wordt. Hoeveel kennis en inzicht dat oplevert en welke mooie resultaten er bereikt worden. En telkens denk ik: als dit zo effectief is, waarom doen bedrijven en organisaties dit niet vaker? Geef een klein team van medewerkers voor een zekere periode, de tijd en ruimte om gericht met een innovatievraagstuk bezig te zijn. Het vergroot de kans om met nieuwe producten of nieuwe diensten, nieuwe omzet te maken.

Start-ups

In feite is dit ook de kracht van een start-up. Een start-up begint met een klein team van 3 tot 5 mensen die elkaar gevonden hebben in een uitdaging, een probleem waarvoor zij een oplossing zien. Het team krijgt een zekere hoeveelheid tijd en ruimte om de juiste oplossing te vinden en te testen bij klanten. Binnen deze, beperkte, tijd en ruimte heeft het team volledige autonomie. Het team kan in alle vrijheid oplossingen bedenken en testen. In die creatieve ruimte ontstaan ideeën, worden ideeën gecombineerd, getest bij klanten en aangepast en wederom getest. Totdat er product of dienst gevonden wordt waarvan blijkt dat klanten het willen hebben omdat het hún probleem oplost of omdat het in hún behoefte voldoet. Het team heeft iets te pakken dat de potentie heeft om te groeien in de markt en zo nieuwe omzet te maken.

Vanaf dat punt kan het ontwikkelde product of dienst meer projectmatig doorontwikkeld worden. En omdat er veel meer zekerheid is over de potentie van het product of de dienst in de markt, kan er ook meer geïnvesteerd worden. Het team kan, indien nodig, worden opgeschaald. Maar, nog steeds wordt het product doorontwikkeld in nauw overleg en in afstemming met de klant.

10 tips voor het faciliteren van innovatieteams

  1. (H)erken dat, voorgaand aan een projectmatige aanpak, een innovatievraagstuk een periode van creativiteit en vrijheid om te experimenteren nodig heeft.

  2. Het creatieve innovatieteam vraagt om een andere organisatie en een andere aansturing. Stuur het team aan als ware het een interne start-up.

  3. Stel een klein team samen van 3 tot 5 personen.

  4. De teamleden vinden elkaar in hun ambitie om een oplossing te vinden voor een probleem dat zij zien. Iemand doet mee met het team op basis van vrijwilligheid.

  5. Ondersteun de deelname van medewerkers in een team door een brede ondersteuning van het management. Help bijvoorbeeld bij het opvangen van het reguliere werk van de medewerker.

  6. Bepaal de grenzen waarbinnen het team alle vrijheid heeft om zelfstandig(!) beslissingen te nemen. Een grens kan zijn dat een oplossing die het team bedenkt wel binnen de visie en missie van de huidige organisatie moet passen. Of een grens kan zijn dat oplossing vooralsnog alleen in één bepaalde markt getest mag worden. Communiceer deze grenzen open en helder naar het team.

  7. Bepaal een hoeveelheid tijd en budget waarvan het team zélf mag bepalen hoe deze ingezet wordt. Begin bijvoorbeeld met 1 dag in de week. Of organiseer een innovatieweek voor één of meerdere teams of doe mee aan een Innovation Game.

  8. Biedt het innovatieteam houvast en structuur in de vorm van een innovatiemethode. Net als projectteams Agile projectmethoden volgen, zo volgt het innovatieteam ook een methode. De DOON Innovatiemethode is gebaseerd op het gedachtegoed van de Lean Startup, Design Thinking, Customer Development en User eXperience design.

  9. Om de voortgang van het team te meten hou die kengetallen in de gaten die er toe doen in deze fase van het innovatieproces. Denk aan getallen als het aantal klantgesprekken dat het team voert, het aantal geteste aannames en wát heeft het team geleerd en hóe is het product of de dienst hierop aangepast.

  10. De laatste tip is dat persoonlijk gewin voor teamleden een belangrijke drijfveer is. Persoonlijk gewin betekent zeker niet altijd geld. Erkenning en de notie dat je bijdraagt aan iets dat groter is dan jezelf is een belangrijke drijfveer.

Start je net in je organisatie met het werken met innovatieteams, sta er voor open om te leren van deze ervaring. Voor je team is het nieuw om als een start-up team te werken en ook voor jouw organisatie.

Als innovatiecoaches begeleid DOON innovatieteams in organisaties. Wil je meer informatie over innoveren als een start-up binnen jouw organisatie, neem contact met ons op.

Auteur: Berry Groenendijk - Co-founder DOON