Help, mijn strategisch plan is nu al gedateerd!

help.jpeg

Herkenbaar? Nog altijd doorlopen veel bedrijven periodiek de cyclus van het aanpassen van het strategisch plan, om dit vervolgens concreet te maken in een jaarplan. Dit, terwijl de ontwikkelingen om ons heen zich in razend tempo voltrekken. In projectgroepen wordt er maanden aan gewerkt. Tegen de tijd dat de strategie is goedgekeurd, is aanpassing al weer nodig...

Gelukkig ontdekken steeds meer organisaties de waarde van het plotten van strategie en business model op een zogenaamd Canvas. Bij DOON zijn wij groot fan van het werken met dit soort visuele tools, omdat dit heel veel voordelen heeft.

Voordelen van deze aanpak zijn namelijk:

·       Samenwerking, interactief proces leidt tot meer gedragenheid onderling

·       Overzicht, de hele strategie op één pagina

·       Snelheid, binnen 2 dagen kom je tot een minstens zo goed resultaat als in de hele planningscyclus

·       Flexibiliteit, de hele aanpak is gebaseerd op het feit dat zaken veranderen en dat aanpassing nodig is

HOE PAK JE DAT DAN AAN?

Voor alle visuele tools waar wij mee werken geldt: zorg voor een cross-functionele groep van relevante mensen en zet ze in één inspirerende ruimte, met voldoende snacks en drinken. De DOON facilitator zorgt voor de materialen, postits en andere creatieve hulpmiddelen en helpt als facilitator de groep door het proces heen.

Visie en missie

Ons startpunt is altijd de visie, wat ziet de organisatie/ business unit/ startup als meest relevante ontwikkelingen in de snel veranderende omgeving? Dit is een lange termijn toekomstbeeld, een stip op de horizon waarnaar de wereld zich beweegt. De missie is dan de rol die de organisatie in deze veranderende wereld wil spelen.

Ook hier gebruiken wij een canvas, het door ons ontwikkelde Visie Canvas.

 

dream catcher.PNG

Business Model

Front Ideate - Hobby or business dutch.png

Een business model is een ruwe schets van het huidige model waar je organisatie op gebaseerd is. Of hoe je denkt een nieuwe organisatie levensvatbaar te maken. Immers, er moet voldoende binnen komen om de uitgaven en gewenste marge af te dekken. Is er sprake van een hobby of hebben we het over business?

Een canvas is ideaal om een overzicht te krijgen van hoe het bedrijf/ business unit/ startup in elkaar zit en welke varianten mogelijk zijn. Wij werken met het Business Model Canvas van Alex Osterwalder en het Lean Canvas van Ash Maurya. Wanneer we de een of ander gebruiken is afhankelijk van de context en de fase ..

Lean Canvas: voor nieuwe producten/ diensten in de idee fase

Business Model Canvas: voor beoordelen status quo of het uitwerken van reeds gevalideerde concepten.

In beide canvassen zit overlap. Onderstaand een korte uitleg van beide modellen met vervolgens de overeenkomsten en verschillen toegelicht.

A.      LEAN CANVAS

 

leancanvasdoon.PNG

Dit canvas is geschikt voor ieder idee waarvan nog niet zeker is of het succes wordt. En dat is bijna nooit het geval… Focus ligt op het vinden van een relevant probleem dat de moeite waard is om op te lossen. De meeste mensen die een idee hebben worden verliefd op hun eigen oplossing en worden een beetje blind. Echter, als het probleem niet relevant genoeg is, zal niemand de oplossing willen, hoe briljant ook. Lean Startup (waarop het Lean Canvas gebaseerd is) zegt dan ook dat voordat je gaat investeren, je zult moeten bewijzen dat je met relevante zaken bezig bent.

Per klantgroep (early adopters) maak je een Lean Canvas.

Meer informatie vind je hier:

https://leanstack.com/books/
https://leanstack.com/why-lean-canvas/

 2.      Business Model Canvas door Alex Osterwalder

 

bmc-doon.PNG

Dit canvas is zeer geschikt voor organisaties/ business units/ startups om de huidige strategie in één overzicht in kaart te brengen. Vervolgens kun je door variaties aan te brengen in één vak, kijken wat de impact is op andere vakken. Ideaal om scenario’s te verkennen dus. Daarnaast combineren wij het vaak met de output uit de missie/visie sessie, om te kijken op welke punten kansen of bedreigingen gaan ontstaan.

Meer informatie vind je hier:

http://www.businessmodelgeneration.com/canvas/bmc
https://strategyzer.com/books/value-proposition-design
http://blog.strategyzer.com/posts/2014/7/26/your-business-model-environment

 OVEREENKOMSTEN EN VERSCHILLEN

Onderstaand een overzicht van de verschillende elementen. Er is een flinke overlap, maar er zijn ook verschillen vanwege de verschillende focus.

 

vergelijking BMC leancanvas.PNG

TOT SLOT

Op deze manier werken vergt wat oefening en zeker in het begin begeleiding. Wij helpen je graag om deze werkwijze eens te ervaren!
 

Joyce Oomen is DOON member/accelerator en daarnaast founder van Pimcy Innovatie & Portfoliomanagement. Meer weten? joyce.oomen@doon.nu of info@doon.nu

#businessmodel #businessmodelling #BMC #leancanvas #leanstartup