Experimenteel ontwikkelen

Innoveren door te experimenteren, niet door te plannen!

Wanneer je niet bekend bent met Lean Startup, klinkt experimenteel ontwikkelen misschien een beetje vreemd. Wanneer je een product wil maken, begin je toch met een functionele opdeling en maak je een inschatting van het project? In sommige organisaties gebeurt dit tot op detail niveau en wanneer het bedrijf Agile heeft omarmt, wordt dit op een minder gedetailleerd niveau gedaan. De details komen gedurende het project wel, maar een inschatting wordt vooraf wel gemaakt. 

En met dit proces is ook helemaal niets mis. Zeker wanneer het product niet vreemd is en de focus in het begin op de grote lijn ligt. Gaande weg kunnen steeds meer details worden toegevoegd. Een goed voorbeeld is Scrum. Per sprint (meestal periode van 2 weken) bepalen wat van de Backlog (gewenste lijst functionaliteit) opgepakt kan worden. Een mooie manier van werken en veel bedrijven hebben dit ontdekt. Maar hoe bepaal je nu wat op de Backlog komt? Binnen Agile Scrum wordt dit door ‘de business’ gedaan in de rol van een Product Owner. Maar hoe weet de Product Owner wat er nodig is? Wat als het product nog maar een idee is of een innovatie waar je nog niet weet hoe het uit gaat pakken? Kortom, hoe weet je ‘business’ wat de klant wil? 

Lean Startup geeft aan dat je op basis van experimenten erachter kan komen hoe je product eruit kan zien. Hoe de ‘pijn’ van de klant opgelost wordt met je product. Het doen van experimenten kan op een gestructureerde manier. DOON Cards heeft hiervoor bijvoorbeeld de stappen “Fool me once” en “Yeah, that’s what you think”. Hierin wordt je aan de hand genomen om op een gestructureerde experimenten te definieren en resultaten te verwerken. Maar hoe is de relatie met de Backlog en hoe organiseer je het proces om deze experimenten te realiseren? 

Het antwoord ligt in experimenteel ontwikkelen. Geinspireerd op Agile Scrum, maar dan met een backlog die gevuld wordt met experimenten om klant behoefte te bepalen en niet met business wensen. 

Aan de linkerkant de aannames en experimenten. Experimenten worden gemaakt om aannames te verifieren. Deze experimenten worden altijd voorzien van een heldere uitkomst (SMART) om te bepalen of een experiment succesvol is of niet. Oftewel, is de aanname bevestigd of juist niet. 

Aan de rechterkant de functionaliteit voor de Backlog in de vorm van Epic’s, Scenario’s en Features. De relatie met experimenten werkt het beste op scenario niveau. In een scenario kan worden beschreven hoe de gebruiker het product kan gebruiken. Middels dit scenario wordt het uitvoeren van het experiment mogelijk en de mogelijke uitkomsten kunnen worden gemeten. Naar boven toe zijn scenario’s te categoriseren en in te delen naar Epic’s wanneer het om een groter product gaat. En wanneer specifieke functionaliteiten meer detail beschrijving nodig hebben, kan dit vertaald worden naar features. Maar gebruik dit alleen indien nodig, want alles in de Lean Startup wordt “lean” en zo goedkoop mogelijk uitgevoerd. 

Experimenteel ontwikkelen (Experimental development) heeft dus veel overeenkomsten met de Agile aanpak. Maar het proces om te komen tot de Backlog, is een duidelijk andere. Bovendien kent een innovatie team of startup team geen verschil tussen business en realisatie. Het team is verandwoordelijk voor alles. Maar daarover in een latere blog meer.


Referenties

Auteur: Lieuwe van Brug