Studenten voorbereiden op een onbekende toekomst

De wereld verandert in snel tempo. Als gevolg van robotisering en automatisering zal de banenmarkt er over 5, 10 of 15 jaar heel anders uitzien. Hoe? Dat is voor iedereen gissen.

Zijn er straks bijvoorbeeld nog chauffeurs als we binnenkort zelfrijdende auto's en vrachtauto's hebben? Zijn er straks nog accountants als algoritmen inzicht kunnen geven in grote hoeveelheden data die we nu voor onmogelijk houden? Wat wordt de rol van verzorgers in een wereld waarin de robot de mens steeds vaker helpt en ondersteunt?

Om studenten voor te bereiden op deze nog onbekende toekomst richten scholen zich steeds vaker op het ontwikkelen van 21e eeuwse vaardigheden bij studenten. Vaardigheden als kritisch denken, creativiteit en ondernemendheid geven de student de nodige flexibiliteit, leergierigheid en doorzettingsvermogen voor een mooie toekomst. Hoe die er ook uit zal zien.

“Met de DOON EduBox werken studenten aan hun 21e eeuwse vaardigheden”

Een onderwijsmodule voor het stimuleren van 21e eeuwse vaardigheden en ondernemend gedrag

We hebben een onderwijsmodule ontwikkeld voor MBO- en HBO-scholen om 21e eeuwse vaardigheden en ondernemend gedrag bij studenten te stimuleren. Studenten werken in agile (innovatie)teams aan realistische uitdagingen. Het programma bestaat uit 12 stappen met een belasting van 60 uur begeleide onderwijstijd (BOT).

De onderwijsmodule is ontwikkeld in samenwerking met docenten van o.a. het Koning Willem I College, de HAS Hogeschool in Den Bosch en het Nova College in Hoofddorp. DOON is één van de partners in het vierjarige Smart Makers Education Programma van het Nova College.

Kenmerken van de onderwijsmodule

Studenten...

 • werken zelfstandig in multidisciplinaire teams aan opdrachten (Agile teamwork)
 • werken aan realistische maatschappelijke vraagstukken of uitdagingen uit het bedrijfsleven.
 • leren steeds beter samen te werken door elkaar aan te spreken op elkaars gedrag.
 • zijn als team verantwoordelijk voor het behalen van hun resultaat.
 • leren om oplossingen te bedenken met échte waarde door zich te verplaatsen in de klant (Design Thinking)
 • leren stapsgewijs een idee uit te werken tot een eerste prototype (Lean Startup denken)
 • zijn creatief, praten met klanten, bedenken oplossingen en bouwen aan een eerste prototype van hun product.
 • presenteren hun oplossing, hun product aan de andere teams, aan de docent(en) en aan de opdrachtgever.
 • krijgen de kans zich in de kijker te spelen van een mogelijke werkgever.

Voor docenten...

 • is de uitvoering van de onderwijsmodule flexibel. De 12 stappen kunnen doorlopen worden in bijvoorbeeld een driedaagse hackathon of in een tienweekse lesperiode.
 • is dit een verfrissende, moderne manier van het onderwijzen van 21e eeuwse vaardigheden en ondernemend gedrag bij studenten.
 • is dit een ideale manier om studenten met 'agile' denken en werken te laten kennis maken
 • is het goed te weten dat de DOON onderwijsmodule is gebaseerd op Design Thinking, Lean Startup denken en Agile teamwork. De module is gebaseerd op de DOON Innovatiemethode die al jaren succesvol in het bedrijfsleven wordt toegepast.

opdrachten uit de praktijk

De agile innovatieteams gaan bij voorkeur aan de slag met opdrachten en uitdagingen uit de praktijk. Dat kunnen maatschappelijke uitdagingen zijn van gemeenten, de overheid of maatschappelijke instellingen. Of het kunnen opdrachten of uitdagingen zijn uit het bedrijfsleven. Het werken met realistische opdrachten heeft meerdere voordelen:

 • Voor de student is het heel motiverend. Studenten willen graag een reële bijdrage leveren. Een bijdrage aan de maatschappij, een bedrijf of wellicht zelfs werken aan hun eigen toekomstige onderneming. De oplossingen van de studenten hebben impact.
 • De deelnemende partij krijgt een idee of een oplossing voor een probleem of een uitdaging waar ze voor staan. Jongeren zijn opgegroeid in een andere wereld en hebben een andere kijk op de toekomst. Die onbevangenheid, die frisheid, die nieuwe kijk, levert vaak verrassende ideeën en oplossingen op.
 • Studenten kunnen zich in de kijker spelen van een mogelijke toekomstige werkgever.
 • Deelnemende partijen zien in de praktijk hoe moderne samenwerkingsvormen en hoe creatieve werkvormen kunnen leiden tot verrassende oplossingen. Het motiveert hen om dergelijke werkvormen ook in hun eigen onderneming of organisatie toe te passen.
 • Bij de uitvoering van deze onderwijsmodule zijn diverse partijen betrokken en speelt de school een duidelijke rol in de 'triple helix' van het onderwijs, het lokale bedrijfsleven/maatschappelijke organisaties en de lokale overheid.

Op 22, 23 en 24 mei 2017 hebben studenten van het Nova College ICT, Zorg en Techniek slimme oplossingen voor 4 casussen van De Hartekamp Groep bedacht. Bekijk de video voor een sfeerimpressie. DOON Educatie werkt met het Nova College samen in het Smart Makers Education programma.

Onderwijsmateriaal

DOON biedt al het materiaal voor de student en de docent voor het onderwijzen van ondernemend gedrag en ondernemendheid. Voor de student is er de DOON EduBox. In de box zit al het materiaal van alle stappen uit de onderwijsmodule. Voor de docent zijn er digitale presentaties voor gebruik bij het begeleiden van studenten.

of

De docent als coach

De rol van de docent in het begeleiden van agile innovatieteams is die van coach, uitdager en facilitator. Werken in agile teams vergt veel van de student. Agile werken vraagt om een mind-shift, creatief denken en out-of-the-box denken en handelen.

Om je als docent goed voor te bereiden op het begeleiden van teams van studenten die in hackathons werken aan een realistische challenge, biedt DOON een tweedaagse training aan.


Partners


DOON Educatie nieuwsbrief

blijf op de hoogte van beschikbaarheid en de ontwikkelingen van onze onderwijsmiddelen.