hackathon

Samen in één tuin harken: de kortste weg naar innovatie

Samen in één tuin harken: de kortste weg naar innovatie

Om goed in te kunnen spelen op de snel veranderende wereld moeten er learning communities komen; daarin werken onderwijs, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en lokale overheden zo met elkaar samen dat leren en werken volledig geïntegreerd zijn. De kunst om de gebaande paden te verlaten is om vooralsnog afgebakende stappen te nemen die tot zulke resultaten leiden dat mensen vanzelf méér willen. Een goed voorbeeld van zo’n stap is een Hackathon. Een Hackathon is een meerdaagse bijeenkomst waarin een groot aantal mensen met verschillende achtergronden zich in teamverband buigt over een (onderdeel van) een ingewikkeld probleem (“wicked problem”).